PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 6 TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 5 NĂM HỌC 2021-2022

Tên file: PHUONG-AN-TUYEN-SINH-6-THCS-PHUONG-5-NH-21-22.docx
Tải về
UBND THÀNH PHỐ TÂN AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  79  /PA-THCSP5                            Phường 5, ngày  02  tháng 8  năm 2021

 

PHƯƠNG ÁN

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021- 2022

 

– Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

– Căn cứ Thông tư  số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Căn cứ văn bản 2165/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Tân An về việc Phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

– Căn cứ Phương án số 672/PA-PGDĐT ngày 19/7/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Tân An về Phương án  tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

– Căn cứ Kế hoạch số 688/KH-PGDĐT ngày 23/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác tuyển sinh đầu cấp trên cổng dịch vụ công năm học 2021-2022;

– Căn cứ vào Hướng dẫn số 07/HD-PGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;  

– Căn cứ vào kế hoạch  phát triển giáo dục năm học 2021-2022 của trường THCS Phường 5;

Trường THCS Phường 5 lập Phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

1. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

– Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân thuộc địa bàn phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung và con em có cha mẹ làm việc tại các cơ quan đóng trên địa bàn phường 5 và xã Nhơn Thạnh Trung.

– Củng cố, duy trì, giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục phổ cập Trung học cơ sở (THCS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

– Xây dựng mạng lưới trường học cân đối, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, đảm bảo công bằng giáo dục.

2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

– Tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển căn cứ trên kết quả được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và điểm kết quả cuối năm học lớp 5 ở 2 môn Tiếng Việt và Toán, ngoài ra còn căn cứ vào điều kiện ưu tiên, khuyến khích theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

– Tuyển sinh vào hệ công lập 100% số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

– Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học phải được vào học lớp 6 theo quy định.

– Phấn đấu thực hiện sĩ số theo điều lệ trường trung học, trường chuẩn Quốc gia (không quá 40 học sinh/lớp).

Địa bàn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Phường 5 như sau:

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú ở phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung.

+ Học sinh có cha hoặc mẹ là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở cơ quan thuộc địa bàn phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung (có Quyết định nâng lương gần nhất hoặc Quyết định điều động, luân chuyển).

+ Hộ khẩu tạm trú trên địa bàn phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung (nếu còn chỉ tiêu).

+ Học sinh có hộ khẩu giáp ranh phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung (nếu còn chỉ tiêu).

  1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Tổng cộng tuyển 04 lớp với 160 học sinh, trong đó có 02 lớp bán trú với 80 học sinh.

  1. THỜI GIAN TUYỂN SINH – HỒ SƠ DỰ TUYỂN

          4.1. Thời gian tuyển sinh

Thời gian xét tuyển: Từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 12/8/2021

Thời gian đăng kí tuyển sinh trực tuyến: từ 02/8/2021 đến 10/8/2021.

4.2. Hình thức đăng  kí

Học sinh thuộc diện Hộ khẩu phường 5 và xã Nhơn Thạnh Trung, cha mẹ công tác cơ quan ở phường 5 và xã Nhơn Thạnh Trung thì  Cha mẹ học sinh đăng kí cho giáo viên trường Tiểu học nơi học sinh đang học và các trường tiểu học sẽ lập danh sách và chuyển hồ sơ đến trường THCS Phường 5 trước ngày 08/8/2021. Danh sách này sẽ được trường THCS Phường 5 kiểm tra lại và thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm tuyển sinh đầu cấp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ các trường Tiểu học nếu còn chỉ tiêu thì từ ngày 09/8/2021 đến ngày 12/8/2021 Cha mẹ học sinh thuộc các diện khác như: Tạm trú, giáp ranh, hoặc học sinh thuộc các diện Hộ khẩu Phường 5, cơ quan cha mẹ ở phường 5 nhưng học trường tiểu học không phải ở TPTA,… sẽ đăng kí hồ sơ qua 1 trong các hình thức sau:

– Đăng kí  trực tuyến trên cổng dịch vụ công qua đường link:

https://longan.tsdc.vnedu.vn

– Đăng kí thông tin lên Zalo nhóm tư vấn tuyển sinh 6 của trường THCS Phường 5 địa chỉ:

https://zalo.me/g/kwnqhc844

– Liên lạc với trường qua số điện thoại 02723 987 769 (giờ hành chính) hoặc liên hệ số điện thoại với tổ tư vấn tuyển sinh 6 của trường sẽ hướng dẫn cho Cha mẹ học sinh cụ thể đăng kí tuyển sinh, số điện thoại của các nhóm tư vấn tuyển sinh 6:

+ Nhóm tư vấn tuyển sinh có đối tượng học sinh có hộ khẩu Phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung và có cha mẹ công tác cơ quan Phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung

1/ Cô Nguyễn Mai Quỳnh Châu 0845 611 982

2/ Cô Võ Tú Trang                      0987 970 052

3/ Thầy Hà Đức Duy                   0848  581 358

+ Nhóm tư vấn tuyển sinh có đối tượng học sinh có hộ khẩu tạm trú Phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung và có hộ khẩu giáp ranh Phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung

1/ Thầy Trần Minh Phước              0832 789 132

2/ Cô Bùi Thị Hoàng Yến              0367 496 412

          3/ Cô Huỳnh Thị Mỹ Hương           0942 197 237

*Lưu ý: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhà trường sẽ không nhận hồ sơ trực tiếp tại trường.

4.3. Hồ sơ dự tuyển

– Hộ khẩu thường trú (photo) đối với các trường hợp: Hộ khẩu phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung.

– Quyết định nâng lương gần nhất, hoặc Quyết định điều động, luân chuyển (đối với con em là công chức tại các cơ quan trên địa bàn phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung).

– Sổ hộ khẩu tạm trú đối với diện tạm trú (bản chính)

– Sổ hộ khẩu photo đối với các trường hợp giáp ranh.

– Học bạ tiểu học – Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

Lưu ý:

+ Đối với các học sinh thuộc diện Hộ khẩu phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung và Cha mẹ công tác tại cơ quan đóng trên địa bàn phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung thì hồ sơ dự tuyển sẽ được các trường Tiểu học chuyển qua trước ngày 08/8/2021.

+ Sau khi trường THCS Phường 5 đã xét tuyển diện hộ khẩu phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung và diện cơ quan xong nếu còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét tuyển diện tạm trú và giáp ranh phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung, khi đó trường nhận học bạ kèm theo khai sinh sau khi đã được xét tuyển. Còn các giấy tờ liên quan khác  như sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu tạm trú, Quyết định nâng lương gần nhất, hoặc Quyết định điều động, luân chuyển… thì Cha mẹ học sinh có thể chụp hình và gửi qua nhóm zalo Tư vấn tuyển sinh 6 của trường THCS Phường 5:

https://zalo.me/g/kwnqhc844

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Trình với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An và UBND phường 5 phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Phường 5.

– Thông báo Phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Phường 5 trên thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử của trường http://thcsphuong5.pgdtptanan.edu.vn, zalo, đài phát thanh địa phương, dán niêm yết…)

– Tham mưu với UBND Phường 5 chỉ đạo các tổ dân phố, các tổ chức Đoàn thể, các tổ chức Hội tuyên truyền rộng rãi đến người dân về Phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Phường 5.

– Thành lập tổ tư vấn tuyển sinh vào lớp 6 của trường để tư vấn cho Cha mẹ học sinh nắm rõ về hình thức tuyển sinh vào lớp 6.

– Danh sách tuyển sinh vào lớp 6 của trường nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo để Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND thành phố Tân An phê duyệt danh sách trúng tuyển.

– Danh sách tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 sẽ được dán công khai tại trường THCS Phường 5 và trên cổng thông tin điện tử của trường sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

Trên đây là Phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Phường 5.

Nơi nhận:                                                                                                

– Phòng GD&ĐT;

– UBND P5;

– CBGVNV;

– Cha mẹ học sinh;

– Lưu: VT, THCSP5.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Minh Phước

 

UBND PHƯỜNG 5