Tham gia nhóm PHSS lớp 6 năm học 2021-2022

Để thuận tiện trong việc trao đổi, liên hệ phụ huynh và học sinh lớp 6 cùng nhà trường thực hiện tốt năm học 2021-2022. Quý phụ huynh vui lòng tham gia các nhóm sau:

1.Nháy đường link bên dưới để tham gia nhóm Zalo

https://zalo.me/g/kwnqhc844

2.Nháy đường link bên dưới để tham gia nhóm Facebook

https://www.facebook.com/groups/1442215456159679